dr Magdalena Lis
Asystent (badawczy) - Katedra Biomedycyny i Badań Środowiskowych
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: magdalena.lis_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8566-2406