mgr Magdalena Leśniak
Asystent - Katedra Pedagogiki Rodziny
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: magdalena.lesniak_anti_spam@kul.pl