Magdalena Jóźwiak
dr Magdalena Jóźwiak
Adiunkt - Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: magdalena.jozwiak_anti_spam@kul.pl