mgr Maciej Mazur
koordynator pojektów wystaw - Scena Plastyczna KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: maciej.mazur_anti_spam@kul.pl