W 2012 roku ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską obronił pod kierunkiem dra hab. Teresy Liszcz. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Radca Prawny. Od kwietnia 2013 r. członek Światowej Rady badań nad Polonią. Od lutego 2014 r. administrator/redaktor strony internetowej Światowej Rady Badań nad Polonią. Od 16 maja 2017 r. doktor nauk prawnych (specjalność: prawo pracy).

 

Zainteresowania prawnicze: zbiorowe prawo pracy, w szczególności rozwiązywanie pracowniczych sporów zbiorowych; bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracownika w środowisku pracy; problematyka zatrudnienia w oświacie i szkolnictwie wyższym.

Zainteresowania dodatkowe: badanie losów Polonii na świecie.

Hobby: siatkówka, piłka nożna, ekonomia. 

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2019 15:17