dr Maciej Jarota
asystent - Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: maciej.jarota_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6568-1628