W 2012 roku ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską obronił pod kierunkiem dra hab. Teresy Liszcz. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Radca Prawny. Od kwietnia 2013 r. członek Światowej Rady badań nad Polonią. Od lutego 2014 r. administrator/redaktor strony internetowej Światowej Rady Badań nad Polonią. Od 16 maja 2017 r. doktor nauk prawnych (specjalność: prawo pracy).

 

Główne tematy zainteresowań badawczych:

 

  1. Prawna ochrona zdrowia pracownika.
  2. Aksjologia prawa pracy.
  3. Nowe technologie a wybrane instytucje prawa pracy.
  4. Rozwiązywanie sporów zbiorowych w ujęciu komparatystycznym.
  5. Funkcjonowanie związków zawodowych i innych przedstawicielstw pracowników oraz organizacji pracodawców w ujęciu komparatystycznym.

 

Zainteresowania dodatkowe: badanie losów Polonii na świecie.

Hobby: siatkówka, piłka nożna, ekonomia. 

Ostatnia aktualizacja: 02.05.2019 00:51