20192018
2017

2016
Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej
20152014Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN


2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej
2012


20112010
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowymStypendium w ramach programu Erasmus


2009
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2008
2006