Łukasz Raczkowski
mgr Łukasz Raczkowski
kierownik Biura Karier - Biuro Karier KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: lukasz.raczkowski_anti_spam@kul.pl