dr Łukasz Niewczas
adiunkt - Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: lukasz.niewczas_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8585-2928