Łukasz Bojek
Programista - Sekcja Programistyczna
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: lukasz.bojek_anti_spam@kul.pl