dr Lidia Jaskuła
Dyrektor ds. Komunikacji (Rzecznik Prasowy) - Dział Komunikacji
adiunkt - Katedra Prawa Administracyjnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: lidia.jaskula_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3619-5826