dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab. - Katedra Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego
Instytut Prawa Kanonicznego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: lidia.fiejdasz-buczek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6252-4027