mgr Leszek Wojtowicz
główny specjalista ds. public relations - Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: leszek.wojtowicz_anti_spam@kul.pl