mgr inż. Leszek Małocha
Specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej - Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: leszek.malocha_anti_spam@kul.pl