prof.dr Leszek Mądzik
Dyrektor artystyczny Sceny Plastycznej - Scena Plastyczna KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: leszek.madzik_usun_to@kul.pl