Leszek Ćwikła
dr hab. Leszek Ćwikła prof. KUL
profesor KUL - Katedra Negocjacji i Mediacji
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: leszek.cwikla_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4048-6653