dr hab. Lech Gruszecki
Adiunkt - Katedra Ekonometrii i Statystyki
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: lech.gruszecki_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7392-5985