Dr Lech Buczek, asystent

 

Katedra Nauk o Polityce

 

Życiorys naukowy

 

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.

W latach 2000-2005 odbył studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, na kierunku Prawo, zakończone obroną pracy magisterskiej pt. Prawnomiędzynarodowy status Republiki Korei i Koreańskiej Republiki Ludowo-demokratycznej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Zofii Przyborowskiej-Klimczak.

W latach 2005-2009 odbył studia doktoranckie na KUL, w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Jest autorem pracy doktorskiej o zjednoczeniu państw koreańskich z perspektywy prawa międzynarodowego.

W dniu 10 maja 2011 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Sprawa zjednoczenia państw koreańskich. Studium Prawnomiędzynarodowe. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. Lech Antonowicz i dr hab. Elżbieta Dynia, prof. UR.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki koreańskiej, prawnych i politycznych uwarunkowań procesu zjednoczenia państw koreańskich, współpracy politycznej, gospodarczej i kulturalnej Polski i Republiki Korei, prawnomiędzynarodowych zagadnień odnoszących się do państw Azji Wschodniej oraz wzajemnego oddziaływania prawa i polityki w różnych sferach życia publicznego.

 

Zajęcia dydaktyczne:

Nauki o polityce – seminarium licencjackie

 

Konsultacje:

Czwartki godz. 12.00-14.00 sala CI-404

Ostatnia aktualizacja: 17.10.2011 08:12