Konsultacje w semestrze letnim

w roku akademickim 2019/20:

    poniedziałek, godz. 11.40 - 13.20, pok. C-747

 

 

Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo karne

Profesor nadzwyczajny KUL

Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Kierownik Katedry Prawa Karnego KUL

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (2016-2018)

Członek - korespondent Papieskiej Akademii Życia

Członek Rady Legislacyjnej

Członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości RP

Stypendysta Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)

Autor ponad 100 publikacji: monografii, artykułów, podręczników, komentarza do Kodeksu karnego i wydawnictw encyklopedycznych; najważniejsze opracowania: Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym (2001), Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi (2009), Terrorism and Criminal Law (2012), Kodeks karny. Komentarz (6 wydań, ostatnie 2019, współredakcja), Prawo karne (6 wydań, ostatnie 2017, współredakcja)

 

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2020 21:48