Krzysztof Soja
Administrator systemów informatycznych - Sekcja Administracji Systemami IT
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ul. Ofiar Katynia 6a, 37-450 Stalowa Wola
Pokój: OFK-101

E-mail: krzysztof.soja_anti_spam@kul.pl
Tel. +48 81 454 55 20