Krzysztof Psuja
Starszy strażnik ochrony mienia - Oddział Obsługi
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.psuja_anti_spam@kul.pl