mgr Krzysztof Pić
Kierownik sekcji lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej (wyższe) - Dział Administracji Obiektami KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.pic_anti_spam@kul.pl