Krzysztof Napora

20212020

 • "Jak piękna jest miłość twoja" (Pnp 4,10). Piękno w Pieśni nad pieśniami
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym
 • “There May Yet Be Hope...” (Lam 3:29): Destruction, Suffering, and Hope in The Book of Lamentations
  [„A może jest jeszcze nadzieja...” (Lam 3:29). Zniszczenie, cier- pienie i nadzieja w Księdze Lamentacji]

  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym
 • Czas w kapłańskim opowiadaniu o stworzeniu: dzień czwarty (Rdz 1,14-19)
  [w:] Verbum Vitae


 • 2019


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej  2018


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2017

  2016


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  2015


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  2014  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej  Organizacja konferencji międzynarodowej  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  2013


  Artykuł w czasopiśmie


  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego
  Profesor wizytujący w krajowym ośrodku naukowym


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2012  Redakcja działu czasopisma naukowego


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Profesor wizytujący w krajowym ośrodku naukowym


  2010


  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow