Krzysztof Napora

20202019

 • Milczenie Boga w Biblii Hebrajskiej
  [w:] Sympozjum
 • Czas w kapłańskim opowiadaniu o stworzeniu: dzień pierwszy (Rdz 1,3-5)
  [w:] Verbum Vitae

 • Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej  2018


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2017

  2016


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  2015


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  2014  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej  Organizacja konferencji międzynarodowej  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  2013


  Artykuł w czasopiśmie


  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego
  Profesor wizytujący w krajowym ośrodku naukowym


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2012  Redakcja działu czasopisma naukowego


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Profesor wizytujący w krajowym ośrodku naukowym


  2010


  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow