Krzysztof Kinowski
Ks. dr Krzysztof Kinowski
Adiunkt - Katedra Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.kinowski_anti_spam@kul.pl