Krzysztof Góźdź
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
profesor - Katedra Historii Dogmatów i Teologii Historycznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.gozdz_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8020-1675