dr Krzysztof Dobieżyński
Adiunkt - Katedra Prawa Administracyjnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.dobiezynski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9380-5873