Krzysztof Ciepliński
dr Krzysztof Ciepliński
adiunkt - Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.cieplinski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1100-6419