mgr Krzysztof Buszowski
Asystent - Katedra Informatyki Stosowanej
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: krzysztof.buszowski_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1692-1846