Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
Profesor - Katedra Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego
Instytut Prawa Kanonicznego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.burczak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9829-6852