dr Krzysztof Bednarz
adiunkt - Katedra Instytucji i Rynków Finansowych
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Pełnomocnik Rektora ds. finansów
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.bednarz1_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2838-1349