prof. dr hab. Krystyna Chałas
Profesor - Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: krystyna.chalas_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8303-5211