Konrad Zawadzki
dr Konrad Zawadzki
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr - Katedra Filologii Łacińskiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: konrad.zawadzki_anti_spam@kul.pl