Konrad Słowiński
dr Konrad Słowiński
adiunkt - Katedra Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: konrad.slowinski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3714-8992