Ks. dr Konrad Fedorowski
Asystent - Katedra Teologii Pastoralnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: konrad.fedorowski_anti_spam@kul.pl