Klaudia Martynowska

Publikacje naukowe 

 • Kornas-Biela, D., Martynowska, K., & Zysberg, L. (2020). Faith conquers all? Demographic and psychological resources and their associations with academic performance among religious college students. British Journal of Religious Education, 1-12. DOI: 10.1080/01416200.2020.1740168 (140 pkt.)
 • Martynowska, K. (2019). Effective Organizational Culture of Family Firms–the Perspective of Future Successors: a Qualitative Study. Roczniki Pedagogiczne, 11(3), 27-35.  (20 pkt.)
 • Martynowska, K. (2019). The role of leadership and emotional intelligence in enhancing communication in family businesses. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2(38), 135-144. (20pkt.)
 • Martynowska, K. (2019). Business Run by Family or Family Run by Business? The Role of Entrepreneurial Leadership and Job Crafting in Developing Entrepreneurial Behaviour of Future Successors. W: A. Marjański, Ł. Sułkowski (red.), Firmy rodzinne – uwarunkowania rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, s. 249-262. ISBN 978-83-64971-62-4 (20 pkt.)
 • Martynowska, K. (2019). Integrating the concept of authentic leadership in the occupation of early childhood education teachers: a literature review. W: B. Borowska, M. Buk-Cegiełka (red.), Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie. Teoria i badania. Lublin: Wydawnictwo KUL, ss. 165-178. ISBN 978-83-8061-762-9 (20 pkt.) 
 • Współautorstwo z prof. Jonathanem Passmorem z University of East London: Passmore, J., & Jastrzebska, K. (2011). Tworzenie kultury coachingowej: ścieżka rozwoju organizacyjnego. COACHING REVIEW 1/2011 (3). Warszawa: Wolters Kluwer. ISSN: 2081-7029, s. 89-101
 • Martynowska, K., & Maniszewska, I. (2016). The role of social and family norms in family businesses. Cross-cultural perspective. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Psychologia i socjologia. Poznań: Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-65362-13-1, s. 48-53, 
 • Maniszewska, I., Martynowska, K. (2016). Pochodzenie społeczne i system wartości a postawa wobec sportu. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Psychologia i socjologia. Poznań: Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-65362-13-1, s. 154-160.
 • Maniszewska, I., Martynowska, K. (2016). Stres zawodowy w pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej- przegląd literatury. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Psychologia i socjologia. Poznań: Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-65362-13-1, s.161-168.
 • Martynowska, K., & Maniszewska, I. (2016). Emotions – Beauty and Wonder of Human Nature: Trait Emotional Intelligence in Relation with Happiness and Perceived Stress. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Psychologia i socjologia. Poznań: Młodzi Naukowcy

 

Recenzje książek oraz artykułów naukowych

 • [Marzec, 2020] „Hermann Gmeiner’s Humanistic Concept”  Roczniki Pedagogiczne
 • [Wrzesień, 2019] “The reversal of the Flynn effect and its reflection in the educational arena: data comparison and possible directions future research and action” Roczniki Pedagogiczne
 • [Marzec, 2019] “Principals’ and Mentors’ Shared Leadership and Responsibility for Mentor Selection, Training, Task Performance and Involvement in Induction, Roczniki Pedagogiczne
 • Autor Anonimowy [styczeń, 2018]/ “Analysis of Problem Areas in Parent-Adolescent Relationships: A Pilot Probe”, Roczniki Pedagogiczne 10(46), 2018 NR 3, ISSN 2080-850X
 • Autor Anonimowy [marzec, 2018]/ Roczniki Pedagogiczne: The Childbirth Schema and its Impact on Coping with Threats and Challenges
 • Kimberly S. Young, Cristiano NABUCO DE ABREU, Internet Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment, New Jersey: Johan Wiley&Sons 2011 (Klaudia Martynowska)/ Roczniki Pedagogiczne 10(46), 2018 NR 3, ISSN 2080-850

 

Uzyskane granty

 • 01.10.2019- 01.09.2022r.  Wykonawca w międzynarodowym grancie finansowanym z funduszy UE, More Opportunities for Every Child: early detection of child difficulties in kindergarten - KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training project within the Erasmus+. Współpraca: Universita Cattolica Del Sacro Cuore (Włochy), Universidad Pontificia Comillas (Hiszpania), Université Catholique de l'Ouest (Francja), Istituto comprensivo giovanni falcone e paolo borsellino Offanengo Włochy). Istituto Comprensivo Gabrio Piola (Włochy), Public Kindergarten nr 5 in Pulawy (Polska), Notre Dame de la Source (Franja), Institución Profesional Salesiana (Hiszpania).
 • 15.01.2020-15.10.2022r. Wykonawca w międzynarodowym granciePromoting Mentors Work in Education - PROMENTORS” w ramach program Erasmus + KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education. Współpraca: Izrael, Finlandia, Wielka Brytania, Rumunia.
 • 01.11.2019-30.10.2020r. Kierownik w grancie dyscypliny Pedagogika, finansowany z budżetu KUL „Uniwersytet w dobie przemian: o religijności i potrzebie kształcenia przyszłych nauczycieli w zakresie radzenia sobie ze stresem” (Badania przeprowadzone we współpracy z prof. Leehu Zysbergiem z Gordon College of Education, Hajfa (Izrael)
 • 17.09.2019 – 30.11.2020r. Wykonawca w grancie dyscypliny Pedagogika, finansowany z budżetu KUL: „Odporność psychiczna i kapitał psychologiczny a sukces akademicki studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego” (Badania przeprowadzone we współpracy z prof. Leehu Zysbergiem z Gordon College of Education, Hajfa (Izrael)

 

Wnioski o granty, złożone za pośrednictwem Uczelni

 • 15.03.2020r. Wykonawca w grancie interdyscyplinarnym finansowanym z budżetu KUL, pt. ”Psychopedagogiczne korelaty postrzegania własnej zatrudnialności (self-perceived employability) przez studentów pierwszego roku”, współpraca z prof. Andrew Rothwellem - School of Business and Economics w Loughborough (Wielka Brytania) i prof. Piersem Steelem z Uniwersytetu w Calgary (Kanada). Planowane 3 publikacje.
 • 23.03.2020r. Wykonawca w grancie dyscypliny Pedagogika finansowanego z budżetu KUL, pt. ”Eksploracja zjawiska monitoringu z perspektywy nauczycieli stażystów”.
 • 08.08. 2019r. Wykonawca w międzynarodowym grancie badawczo-wdrożeniowym złożonym w Centrum Projektów Europejskich, w ramach programu POWER, pt. „Przemoc domowa w sytuacji niepełnosprawności intelektualnej. Stan obecny oraz model wsparcia dla rodzin z dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną (DONI)”, współpraca: Iliaktida AMKE, Grecja

 

Współpraca międzynarodowa

 • 2-miesięczne praktyki zawodowe w Hiszpanii, na Uniwersytecie w Sewilli, w ramach programu Erasmus +. 2014r.
 • Realizacja projektu badawczego z Gordon College of Education, Haifa, Izrael – wspólnie z Prof.Leehu Zysbergiem oraz dr hab. Dorotą Kornas- Biela, prof. KUL, pt.: „Mental resiliency and positive psychological capital. Correlates of future teachers’ academic performance in Poland and Israel”. 
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie degli Studi di Bari Aldo Moro, we Włoszech, maj 2019r., w ramach programu Erasmus+
 • Współpraca z Uniwersytetem VIVES z Belgii oraz z Uniwersytetem  Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu oraz pozarządową organizacją non-profit Oradea dot. międzynarodowego projektu pt." Art and Creativity week in Drohobycz" - warsztaty celowane na inkluzję osób wykluczonych

 

Dydaktyka

 • udział w prestiżowym programie "Mistrzowie Dydaktyki" realizowanym przez MNiSW, obejmującym odbycie 10-dniowego stażu naukowego na Uniwersytecie Groningen w Holandii. Celem programu jest nabycie i rozwinięcie nowoczesnych technik dydaktycznych, takich jak tutoring. kwiecień 2019r. - czerwiec 2020r.
 • Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr Ewy Nizio: „Wychowacza wartość festiwalu młodych w Medjugorje jako zgromadzenia agoralnego”, otwarcie przewodu dn. 29.05.2018r.
 • Psychologia rozwoju i wychowania - ćwiczenia, wykład oraz kurs e-learningowy
 • „Pedagogical Leadership” wykład w języku angielskim oraz kurs e-learningowy
 • Przedsiębiorczość -  innowatorskie warsztaty prowadzone dla studentów pedagogiki oraz pedagogiki specjalnej

 

Wybrane konferencje

 • 22-23.10.2019r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Między uniwersalnością a oryginalnością w polskiej myśli pedagogicznej, wygłoszenie referatu, pt.: „Mental resiliency, religiousness and academic success of students preparing for the teaching profession”, współautor: dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL; Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • 18-20.09.2019r. X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, wygłoszenie referatu, pt.: „Odporność psychiczna i kapitał psychologiczny a sukces akademicki studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego” współautor: dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • 11-12.12.2018r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska pedagogika wczesnoszkolna: teoria – badania – praktyka. Wiodące kierunki i szkoły naukowe”, wygłoszenie referatu, pt.: „Not ‘what’, but ‘how’. Teachers as leaders in shaping lifelong learning at the stage of primary education”. Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Instytutu Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • 11.10.2018r. Polsko-Amerykański Kongres “100 lat wspólnego dziedzictwa” organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, udział w warsztatach: „Innowacyjne przywództwo” prowadzonych przez Johna P. Griffina (Maxwell Team, USA)
 • Międzynarodowym kongres: Conflict, dialogue and the culture of unity- International Interdisciplinary Congress On the occasion of the 20th anniversary of the conferral of an Honorary Doctorate in Social Sciences on Chiara Lubich at the John Paul II Catholic University of Lublin (Poland) - Lublin, Polska, 3-4 Czerwiec 2016,a na którym  wygłosiłam referat: Business run by family or family run by business? The role of leadership and proactive behavior in addressing interpersonal conflict in family businesses.
 • Współorganizacja II Międzynarodowej Naukowej Konferencji Coachingu - "Coaching jako katalizator rozwoju organizacji” – Warszawa, Akademia Leona Koźmińskiego, owocem której była m.in. publikacja z Prof. Johnathanem Passmorem z University of East London: Passmore, J., & Jastrzebska, K. (2011). Tworzenie kultury coachingowej: ścieżka rozwoju organizacyjnego. COACHING REVIEW 1/2011 (3). Warszawa: Wolters Kluwer.

 

Tłumaczenia wymagających kompetencji naukowych (język angielski): wybrane pozycje

 • Biela, A. (red.). (2018). European Questionnaire For Job Analysis (Eqja): Its Theoretical And Methodological Bases, Frankfurt: Peter Lang Verlag International
 • Tłumaczenie tekstów laudacji oraz recenzji nadania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prof. dr. Johnowi Ravenowi, kwiecień 2019r. 
 • Wykład Prof. Ilya Sinitsky: Mathematics in kindergarten – what we need to do and not to do?  - gość w ramach programu Erasmus +, Instytut Pedagogiki, KUL, 15.05.2018r.
 • Wykłady Prof. Leehu Zysberg: tematyka: Emotional Intelligence - gość w ramach programu Erasmus +, Instytut Pedagogiki, KUL, 06-07.03.2018r.

 

Działania z zakresu popularyzacji nauki

 • XV Lubelski Festwal Nauki – warsztaty: “Uzależnienie od sieci” oraz „Szkoła prenatalna życia”, współautor: dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL, Lublin, 15-21.09. 2018 
 • Artykuły poularnonaukowe w czasopiśmie „Droga do Bierzmowania” ISSN 2545-3515: 
  • „Postaw dobrze żagle. Jak radzić sobie ze stresem”,
  • „W gabinecie odkryjesz siłę” – walka z depresją,
  • „Popraw samopoczucie. Przejmij kontrolę” – leczenie depresji
 • Udział w warsztatach „Innowacyjne przywództwo” organizowanych przez KUL podczas Polsko – Amerykańskiego Kongresu „100 lat Wspólnego Dziedzictwa”, John Paul Griffin, 11.10.2018r., Lublin
 • Opracowanie merytoryczne „Nowoczesne technologie a nasze dzieci. Poradnik dla rodziców. Co każdy rodzic powinien wiedzieć na temat korzystania przez dziecko z nowoczesnych technologii”. Publikacja współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. 2018r.

 

Zainteresowania badawcze:

Przywództwo (w biznesie, w edukacji), przedsiębiorczość w rodzinie, pedagogika i psychologia pracy, psychologia pozytywna

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2020 20:14