Klaudia Martynowska
dr Klaudia Martynowska
Adiunkt - Katedra Pedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: klaudia.martynowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1010-3057