Kinga Lis

Tracing Anglo-Norman influence in French and English mediaeval Psalter translations

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Ways to Religion International Conference
Miejsce: Wrocław
Nazwa jednostki: Uniwersytet Wrocławski