Kinga Lis

'The simplest and most proper English' of the 14th-century Richard Rolle's Psalter rendition

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: CECIL's 4: Fourth Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students
Miejsce: Lublin, Europy Środkowo-Wschodniej, ul. Niecała 5
Nazwa jednostki: Instytut Filologii Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej