Kinga Lis

Law and order in mediaeval Psalter

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Linguistics Beyond and Within 2015 - International Linguistics Conference in Lublin. Mind, language, society: towards a unified theory of language structure and use
Miejsce: Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14
Nazwa jednostki: Instytut Filologii Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II