Kinga Lis

Siedemnastowieczne słowniki angielsko-angielskie. Czy odważysz się z nimi zmierzyć?
[17th-century English-English dictionaries. Would you dare to face them?]

Udział w festiwalu nauki

Miejsce: Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II