Kinga Lis

Behind the Early Modern English Translation of The Laws of Oléron: Determining the Underlying French Text

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2021
Tom: 69
Numer czasopisma: 6
Strony od-do: 115-137
Streszczenie: Celem artykułu jest analiza XVI-wiecznych tekstów francuskich, które mogły być tekstami źródłowymi dla wczesnego nowoangielskiego tłumaczenia kodeksu morskiego znanego jako Prawa z Oléronu. Badanie ma pozwolić na ustalenie, który z nich stał się podstawą tłumaczenia. Sam kodeks morski powstał w XIII wieku, a jego najstarsze zachowane kopie pochodzą z XIV wieku, kiedy był już znany i wykorzystywany w Anglii. Jednakże dopiero w XVI wieku zlecono jego tłumaczenie na język angielski i został wydany w książce The Rutter of the Sea. Publikacja miała kilka edycji, a poglądy dotyczące tekstu francuskiego, który był jej źródłem, znacząco od siebie odbiegają. Artykuł analizuje różne teorie dotyczące tekstu źródłowego i zestawia ze sobą proponowane jako źródła teksty francuskie, a także porównuje je z tłumaczeniem na wczesny nowoangielski.
Słowa kluczowe: Prawa z Oléronu, Pierre Garcie dit Ferrande, Robert Copland, Rutter of the Sea, Thomas Petyt
Dostęp WWW: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/12166
DOI: https://doi.org/10.18290/rh21696-7Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Kinga Lis",
title = "Behind the Early Modern English Translation of The Laws of Oléron: Determining the Underlying French Text",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2021",
number = "6",
pages = "115-137"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lis, K. (2021). Behind the Early Modern English Translation of The Laws of Oléron: Determining the Underlying French Text. Roczniki Humanistyczne, 6, 115-137.