Kinga Lis

On the earliest English translation of the Laws of Oléron and its editions

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia Anglica Posnaniensia (ISSN: 0081-6272)
Rok wydania: 2020
Tom: 55
Strony od-do: 79-118
Słowa kluczowe: Prawa z Oléronu, The Rutter of the Sea, Thomas Petyt, Robert Copland, Pierre Garcie, edycja, XVI-wieczni drukarze angielscy English printers
DOI: 10.2478/stap-2020-0004Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Kinga Lis",
title = "On the earliest English translation of the Laws of Oléron and its editions",
journal = "Studia Anglica Posnaniensia",
year = "2020",
pages = "79-118"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lis, K. (2020). On the earliest English translation of the Laws of Oléron and its editions. Studia Anglica Posnaniensia, 79-118.