Kinga Lis

Tamás Karáth. Richard Rolle: The Fifteenth-Century Translations. Medieval Church Studies 40. Turnhout: Brepols, 2018. Pp. 370. 0.00 (cloth).

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: JOURNAL OF BRITISH STUDIES (ISSN: 0021-9371)
Rok wydania: 2020
Strony od-do: 651-652
DOI: http://dx.doi.org/10.1017/jbr.2020.45