Kinga Lis

The Etymology of Nouns in Middle English Prose Psalter Renditions

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Streszczenie: Książka The Etymology of Nouns in Middle English Prose Psalter Renditions (Etymologia rzeczowników w średnioangielskich prozatorskich tłumaczeniach Psałterza) poświęcona jest analizie etymologicznej rzeczowników wykorzystanych w czternastowiecznych prozatorskich tłumaczeniach pierwszych pięćdziesięciu psalmów z języka łacińskiego na średnioangielski. Podstawowym jej celem jest weryfikacja utrwalonych w literaturze przekonań dotyczących warstwy językowej, a konkretnie etymologii doborów leksykalnych, czterech średnioangielskich przekładów: tłumaczenia Richarda Rolle'a, Middle English Glossed Prose Psalter (Średnioangielski prozatorski Psałterz z glosą) oraz Psałterzy z dwóch tłumaczeń Biblii powstałych w kręgach wyklifickich. Autorka omawia także kwestie teoretyczne związane z teorią tłumaczeń oraz szczegółowo przedstawia badane teksty, osadza je we współczesnym im kontekście — językowym, kulturalnym, społecznym oraz historycznym — prezentując je jako jego odbicie.
Słowa kluczowe: etymologia, Psałterz, średnioangielski, zapożyczenia, tłumaczenieCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Kinga Lis",
title = "The Etymology of Nouns in Middle English Prose Psalter Renditions",
year = "2017",
}

Cytowanie w formacie APA:
Lis, K. (2017). The Etymology of Nouns in Middle English Prose Psalter Renditions. Lublin: