Kinga Lis

The soul in the mediaeval Psalter

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Adeptus (ISSN: 2300-0783)
Rok wydania: 2016
Tom: 7
Strony od-do: 84-101
Streszczenie: Artykuł stanowi próbę przyjrzenia się z bliska głównym zasadom leżącym u podstaw średniowiecznego podejścia do tłumaczenia Psałterza na języki wernakularne. Przedstawiona w nim analiza śledzi aplikacje mediewalnej teorii tłumaczeń w odniesieniu do dwunastowiecznego Psałterza anglo-normandzkiego, piętnastowiecznego Psałterza średnio-francuskiego i czterech czternastowiecznych tłumaczeń Księgi Psalmów na średnio-angielski z zamiarem umiejscowienia ich w obrębie ówczesnego podejścia do tłumaczeń biblijnych oraz na tle pozycji Psałterza w średniowieczu. Badanie przeprowadzone jest na podstawie doboru ekwiwalentów w tłumaczeniu czterech łacińskich rzeczowników niezwykle istotnych w kontekście średniowiecznej pozycji tego tekstu: anima, animae 'dusza', cor, cordis 'serce' oraz, co może zaskoczyć, ren, renis 'nerki' i lumbus, lumbi 'lędźwie'. Szczególna uwaga skupiona jest na wariacji w ich doborze, która analizowana jest zarówno z perspektywy intra-, jak i ekstra-tekstualnej w celu ustalenia jej źródła, jako że rozbieżność w tym względzie stanowi raczej wyjątek a nie regułę, nawet w wydawałoby się heterodoksyjnych tłumaczeniach.
Słowa kluczowe: teoria tłumaczeń biblijnych, strategia doboru ekwiwalentów, Psałterz, tłumaczenie Psałterza
Dostęp WWW: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/article/view/1177
DOI: 10.11649/a.2016.006Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Kinga Lis",
title = "The soul in the mediaeval Psalter",
journal = "Adeptus",
year = "2016",
pages = "84-101"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lis, K. (2016). The soul in the mediaeval Psalter. Adeptus, 84-101.