dr Kinga Dróżdż-Chmiel
Asystent - Katedra Postępowania Cywilnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: kinga.drozdz-chmiel_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7554-5601