mgr Kazimierz Dudkiewicz
Kierownik Sekcji Rozwoju Oprogramowania - Dział Teleinformatyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: kazimierz.dudkiewicz_usun_to@kul.pl
Tel. (81) 445-41-43