Kazimiera Krakowiak
prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
Profesor - Katedra Pedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: kazimiera.krakowiak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3995-2303