20202019Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Udział w festiwalu nauki


2018


Udział w festiwalu nauki


2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Redakcja rozdziału publikacji naukowej


Udział w konferencji międzynarodowejPrezentacja na konferencji krajowej


Nagroda wewnętrzna2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2012


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2010Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

2007


Prezentacja na konferencji międzynarodowej