dr Katarzyna Zielińska-Król
Adiunkt - Katedra Nauk o Rodzinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.zielinska-krol_anti_spam@kul.pl