mgr Katarzyna Zawadzka
kustosz - Biblioteka Wydziału Teologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.zawadzka_anti_spam@kul.pl