k._woch3

 

 

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł magistra prawa uzyskany w 2010 roku na podstawie pracy pt. Ochrona rynku Unii Europejskiej przed nieuczciwą konkurencją, napisanej na seminarium z prawa Unii Europejskiej i handlu międzynarodowego pod kierunkiem dra hab, prof. KUL Artura Kusia. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem.

 

Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami europejskimi ed. VIII, organizowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji oraz Fundację OIC Poland.

 

Od 1 października 2010 roku zatrudniona w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL na stanowisku asystenta. Prowadzi zajęcia z prawa europejskiego oraz funduszy Unii Europejskiej.

 

Laureatka III Edycji Konkursu dla Młodych Prawników organizowanego przez Kancelarię Prawną Chałas i Wspólnicy oraz portal Money.pl.

 

Od września 2013 roku asystent sędziego.

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO, INFORMACJE PRZYDATNE DLA STUDENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE DYDAKTYKA.

 

 

 

Działalność naukowa:

 

I. Monografie i podręczniki akademickie:

 

1) Swoboda przepływu kapitału i płatności, w: A. Kuś (red.), E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, T. Sieniow, A. Szachoń-Pszenny, K. Woch, P. Wojtasik, Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011 (ISBN 978-83-7702-205-04), s. 331-379.

 

2) Droga Polski do Unii Europejskiej, Charakter prawny Unii Europejskiej, Członkostwo w Unii Europejskiej, w: A. Kuś (red.), E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, A. Parol, T. Sieniow, A. Szachoń-Pszenny, K. Woch, P. Wojtasik, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012 (ISBN 978-83-7702-488-1), s. 61-70, 77-84, 91-102.

 

3) Wpływ prawa Unii Europejskiej na wybrane regulacje prawa polskiego w zakresie swobody przepływu kapitału, w: A. Kuś (red.), A. Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy, Tom I - 10 lat Polski w Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 239-255.

 

4) Polish road to EU membership, The legal nature of the European Union, Membership in the European Union in: A. Kuś (ed.), E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, A. Parol, T. Sieniow, A. Szachoń-Pszenny, K. Woch, P. Wojtasik, Introduction to European Union Institutional Law, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, p.43-53, 55-62, 68-79.

 

5. Znaczenie unijnych regulacji w dziedzinie prawa spadkowego w kontekście swobodnego przepływu osób, w: E. Krzysztofik (red.), R.M. Pal (red), Prawno-historyczne uwarunkowania migracji Polaków po II wojnie światowej, w okresie solidarnościowym i po akcesji do Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s.171-185.

 

 

II. Artykuły i inne opracowania:

 

1) Postępowanie antydumpingowe jako instrument ochrony rynku Unii Europejskiej przed nieuczciwą konkurencją - część I, II, III "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 5 (190)/2011, nr 6 (191)/2011 oraz 7 (192)/2011.

 

2) Postępowanie dotyczące obchodzenia ostatecznych ceł antydumpingowych w sprawie biodiesla pochodzącego z USA, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 10 (195)/2011.

 

3) Unijne regulacje w zakresie prawa spadkowego z elementem transgranicznym, Edukacja Prawnicza, numer 3 (165)/2015/2016.

 

 

 

III. Szkolenia i konferencje:

 

1) 8.06.2011 - Szkolenie nt. "Metodyka PCM w projektach PO KL", Koło Naukowe Europeistyki, Lublin

2) 15.06.2011 - Referat nt. "Swobodny przepływ kapitału i płatności: uprawnienia nierezydentów", Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Kazimierz Dolny

 

 

 

IV. Inne opublikowane:

1) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2012, nr 4.


2) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2012, nr 6.

 

3) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2012, nr 11.

 

4) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2013, nr 10.

 

5) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2013, nr 11.

 

6) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2013, nr 12.

 

7) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2014, nr 1 (148).

 

8) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2014, nr 2 (149).

 

9) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2014, nr 3 (150).

 

10) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2014, nr 4 (151).

 

11) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2014, nr 5 (152).

 

12) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2014, nr 6 (153).

 

13) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2014, nr 10 (154).

 

14) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2014, nr 11 (155).

 

15) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2014, nr 12 (156).

 

16) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2015, nr 1 (157).

 

17) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2015, nr 2 (158).

 

18) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2015, nr 3 (159).

 

19) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2015, nr 4 (160).

 

20) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2015, nr 5 (161).

 

21) opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Edukacja Prawnicza 2015, nr 6 (162).

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 01.10.2018 15:14